Řízení online marketingu

Se zaměřením na plnění stanovených cílů - tržeb, poptávek, návštěvnosti, zásahu.