Řízení online marketingu

Externí manažer online marketingu. Využijte mých znalostí a zkušeností ve váš prospěch. 14 let zkušeností. Od správy jednotlivých kanálů po řízení online marketingu. Od středně velkých e-shopů až po e‑shopy se stamilionovými tržbami.

Poptávka řízení online marketingu

Řízení online marketingu vám přinese

  Plánování rozpočtů a kampaní

  Reporting a vyhodnocování

  Rozhodování na základě dat

  Optimalizaci návratnosti

  Prevenci zbytečných chyb

  Vzdělávání interního týmu

  Řízení agentur a specialistů

  Kontrolu práce specialistů

  Zaměření na cíl

Přednosti spolupráce se mnou

Dlouholetá zkušenost a znalost online marketingu

Online marketingu se věnuji 14. Prošel jsem si správou jednotlivých kanálů až po řízení celého onlinu. Mám zkušenosti s online marketingem od menších firem až po mezinárodní korporace.

Zaměření na cíl

Na začátku spolupráce si stanovíme cíl, kterého chceme dosáhnout. Kanály a jejich kampaně budu spravovat a řídit ke splnění stanoveného cíle, který si společně vyhodnotíme.

Mám výsledky

Vybudoval jsem e-shop z nuly do obratu v řádech milionů. Zlepšil jsem návratnost online marketingu společnosti Baťa o 313 %. Nastavoval jsem brandové kampaně se zásahem unikátních uživatelů v řádech milionů.

Rozhodování na základě dat

Výkon kampaní měřím, před rozhodnutím projdu a porovnávám data. K vyhodnocování používám atribuční modely, které dovedou přesněji rozdělit zásluhy na výkonu.

Srozumitelnost

Postup v online marketingu a výsledky vám srozumitelně vysvětlím. Vy jste odborníci ve svém oboru, já zas v online marketingu.

Pochopení pro klienty

8 let jsem pracoval na straně klienta (nejprve rostoucí e-shop, poté mezinárodní společnost). Dovedu se vcítit do požadavků od klientů a kvalitně je vyřešit.

Skutečné zkušenosti od správy po řízení - vidím agenturám a specialistům pod ruce

Mám v rámci online marketingu. Většinu online marketingových kanálů jsem spravoval jako specialista, což je velmi užitěčná zkušenost při jejich řízení, protože dovedu posoudit výsledky, ale také způsob práce specialisty a ověřit její kvalitu. Jednoduše - vidím agenturám a specialistům pod ruce.

Obě zkušenosti - specialisty (správa) i manažera (řízení): . Zkušenosti manažera (řízení): .

Řízení online marketingu

 • Audit a vyhodnocení fungování jednotlivých kanálů.
 • Návrhy inovací online marketingu.
 • Plánování rozpočtů a kampaní.
 • Reporting (jeho nastavení) a vyhodnocování kanálů a kampaní (včetně analytické práce a tvorby reportů).
 • Rozhodování na základě dat a optimalizace rozpočtů a kampaní pro maximalizaci stanoveného cíle.
 • Řízení agentur a specialistů (s možností případného zástupu).
 • Kontrolu práce agentur a specialistůa a hledání možností vylepšní správy kanálů.
 • Vzdělávání interního týmu.
 • Strategické zaměření.
 • Pravidelné hovory pro zhodnocení výsledků a další postup.
 • Znalosti a zkušenosti od odborníka s 14lety v oboru - online marketing a přesahy v ecommerce.
 • Získáte do týmu externího manažera online marketingu a webového analytika v jedné osobě.
 • Flexibilní forma externí spolupráce (ušetříte za zaměstnanecké benifity apod.).

Poptávka řízení online marketingu

Ivo Pačinek, online marketing

Ivo Pačinek, konzultant online marketingu - 14 let zkušeností

 • Od správy jednotlivých kanálů (PPC, srovnáče, SEO, e-mailing, atd.) s analytikou až po řízení celého online marketingu.
 • Zkušenosti od středních e-shopů až po velké špičky ve svém oboru.
 • 5 let jsem řidil online marketing e-shopu společnosti BAŤA Central Europe.
 • Ztrojnásobil návratnost investic do online marketingu ve společnosti BAŤA .
 • Realizuju digitální kampaně se zásahem milionů uživatelů.
 • Napsal jsem e-book Základy online marketingu a píšu články na DigiNews.cz.

Můžeme se setkat online přes videohovor nebo ve městěch Zlín, Brno či Olomouc.

Agenda externího řízení online marketingu se nazývá také externí manažer online marketingu, externí performance manažer nebo externí digital marketing manager.

Zůstaňme ve spojení na sociální síti LinkedIn