Webová analytika se zaměřením na byznys

Poznejte, které kanály a kampaně fungují a naopak kde ztrácíte a pochopte chování uživatelů na webu. Rozhodujte na základě dat. Srozumitelná webová analytika. 14 let zkušeností.

Poptávka webové analytiky

 

Webová analytika pomůže

Měřit data na e-shopu či webu

Vyhodnocovat kampaně

Efektivně rozhodovat o investicích do kampaní a zlepšování webu

Webová analytika se mnou

Vyhodnocení návratnosti kampaní

Na základě dat odhalíte, které zdroje návštěvnosti (PPC, FB reklamy, e-mailing apod.) a kampaně jsou nejvýkonnější a vyplatí se je posílit pro navýšení tržeb, dále odhalíte kampaně a kanály, kde prodělávate.

Data o fungování webu

Zjistíte, které stránky mají největší význam pro dokončení konverze a naopak stránky, které návštěvníky nutí k odchodu z webu. Poznáte tak, které strany máte vylepšit. Odhalíte jaký je skutečný tok návštěvníků na webu.

Google Analytics 4

Buďte připraveni na přechod na Google Analytics 4, protože původní verze (GA3) končí k 1.7.2023, poté nebude sbírat. V nové verzi (GA4) již pracuji a pomůžu vám se v ní zorientovat.

Poznání návštěvníků

Kdo jsou skuteční návštěvníci a zákazníci. Data o věku, pohlaví, zájmech a lokalitě. Využijete to při úpravách způsobu a srozumitelnosti komunikace, použitelnosti webu a cílení reklamy.

Rozhodování na základě dat

Rozhodování bez dat vede k chybám. Vyvarujte se ztrát ze zbytečných chyb. S webovou analytikou budete mít pro Vaše rozhodnutí data a doporučení od experta.

Srozumitelnost

Výstupy, metriky a reporty vám srozumitelně vysvětlím. Webovou analytiku probereme řečí, která je pro laiky srozumitelná. Vy jste odborníci ve svém oboru, já v online marketingu.

Zkušenosti

Webové analytice a online marketingu se věnuji 14 let. Rozumím jednotlivým kanálů online marketingu, což mi při webové analytice dává velké přesahy k pochopení čísel. Díky webové analytice jsem ztrojnásobil návratnost investic do online marketingu ve společnosti Baťa.

Pravidelný reporting

Sledované metriky projdeme a společných callech. Klienti oceňují také častější (denní či týdenní) pravidelný report hlavních KPI metrik do e-mailu nebo prostřednictvím uživatelsky srozumitelného nástroje.

Pokročilé metody vyhodnocení

Obvykle udělá návštěvník několik návštěv před nákupem. První kanál návštěvníka seznámí a jiný dovede k nákupu. Proto při vyhodnocování používám také pokročilejší metody (atribuční modely), které pomohou lépe přiřadit zásluhy napříč kanály.

Webová analytika se zaměřením na byznys

Při webové analytice se zaměřuji na byznys - vyhodnocování efektivity kanálů a kampaní, hledání prostoru pro zlepšení, sledování chování uživatelů na webu, sledování dat o uživatelích, reporting atd. Pokud používáte krabicové řešení (např. Shoptet), tak vám měření a integraci Google Analytics zajistím.
Nezaměřuji se na technické nastavení měřících nástrojů na e-shopech s vlastním řešením (takové nastavení mohu koordinovat s technicky zaměřeným analytikem a vývojářem).

Služby webové analytiky

 • Vydefinování cílů a potřebných sledovaných ukazatelů.
 • Kontrola správnosti nastavení Google Analytics a dalších nástrojů.
 • Nastavení Google Analytics a dalších nástrojů na krabicových řešení e-shopů (např. Shoptet).
 • Nastavení požadovaných segmentů a přesnějších metrik v GA a dalších nástrojích.
 • Dohledávání dat.
 • Analýza dat (vyhodnocení kanálů, kampaní, chování uživatelů na webu).
 • Poradenství a interpretace výsledků.
 • Pravidelné cally s vyhodnocením (kvartálně, měsíčně, týdně).
 • Častější pravidelný reporting hlavních ukazatelů (denní, týdenní).
 • Nastavení reportů ve vizualizačním nástroji (Looker) pro vlastní prohlížení ukazatelů klientem.
 • Srozumitelné konzultace.
 • Definování reportů pro nové GA4.

Parametry služby jsou upravitelné podle potřeby klienta.

Poptávka webové analytiky

Ivo Pačinek, online marketing

Ivo Pačinek, konzultant online marketingu - 14 let zkušeností

 • Od správy jednotlivých kanálů (PPC, srovnáče, SEO, e-mailing, atd.) s analytikou až po řízení celého online marketingu.
 • Zkušenosti od středních e-shopů až po velké špičky ve svém oboru.
 • 5 let jsem řidil online marketing e-shopu společnosti BAŤA Central Europe.
 • Ztrojnásobil návratnost investic do online marketingu ve společnosti BAŤA .
 • Realizuju digitální kampaně se zásahem milionů uživatelů.
 • Napsal jsem e-book Základy online marketingu a píšu články na DigiNews.cz.

Můžeme se setkat online přes videohovor nebo ve městěch Zlín, Brno či Olomouc.

Zůstaňme ve spojení na sociální síti LinkedIn