Webová analytika

Poznejte, které kanály a kampaně fungují a naopak kde ztrácíte a pochopte chování uživatelů na webu. Rozhodujte na základě dat. Srozumitelná webová analytika. 13 let zkušeností.

Poptávka webové analytiky

 

Webová analytika pomůže

Měřit data na e-shopu či webu

Vyhodnocovat kampaně

Efektivně rozhodovat o investicích do kampaní a zlepšování webu

Webová analytika se mnou

Vyhodnocení návratnosti kampaní

Na základě dat odhalíte, které zdroje návštěvnosti (PPC, FB reklamy, e-mailing apod.) a kampaně jsou nejvýkonnější a vyplatí se je posílit pro navýšení tržeb, dále odhalíte kampaně a kanály, kde prodělávate.

Data o fungování webu

Zjistíte, které stránky mají největší význam pro dokončení konverze a naopak stránky, které návštěvníky nutí k odchodu z webu. Poznáte tak, které strany máte vylepšit. Odhalíte jaký je skutečný tok návštěvníků na webu.

Poznání návštěvníků

Kdo jsou skuteční návštěvníci a zákazníci. Data o věku, pohlaví, zájmech a lokalitě. Využijete to při úpravách způsobu a srozumitelnosti komunikace, použitelnosti webu a cílení reklamy.

Rozhodování na základě dat

Rozhodování bez dat vede k chybám. Vyvarujte se ztrát ze zbytečných chyb. S webovou analytikou budete mít pro Vaše rozhodnutí data a doporučení od experta.

Srozumitelnost

Výstupy, metriky a reporty vám srozumitelně vysvětlím. Webovou analytiku probereme řečí, která je pro laiky srozumitelná. Vy jste odborníci ve svém oboru, já v online marketingu.

Nástroje

Jako hlavní nástroj webové analytiky používám Google Analytics. Sekundárně využívám nástroje jednotlivých kanálů a k pochopení chování uživatelů Hotjar. K implementaci kódů pak Google Tag Manager.

Zkušenosti

Webové analytice a online marketingu se věnuji 13 let. Rozumím jednotlivým kanálů online marketingu, což mi při webové analytice dává velké přesahy k pochopení čísel. Díky webové analytice jsem ztrojnásobil návratnost investic do online marketingu ve společnosti Baťa.

Pravidelný reporting

Sledované metriky projdeme a společných callech. Klienti oceňují také častější (denní či týdenní) pravidelný report hlavních KPI metrik do e-mailu nebo prostřednictvím uživatelsky srozumitelného nástroje.

Pokročilé metody vyhodnocení

Obvykle udělá návštěvník několik návštěv před nákupem. První kanál návštěvníka seznámí a jiný dovede k nákupu. Proto při vyhodnocování používám také pokročilejší metody (atribuční modely), které pomohou lépe přiřadit zásluhy napříč kanály.

Služby webové analytiky

 • Vydefinování cílů a potřebných sledovaných ukazatelů.
 • Nastavení a kontrola správnosti Google Analytics a dalších nástrojů.
 • Nastavení požadovaných segmentů a přesnějších metrik v GA a dalších nástrojích.
 • Dohledávání dat.
 • Analýza dat (vyhodnocení kanálů, kampaní, chování uživatelů na webu).
 • Poradenství a interpretace výsledků.
 • Pravidelné cally s vyhodnocením (kvartálně, měsíčně, týdně).
 • Častější pravidelný reporting hlavních ukazatelů (denní, týdenní).
 • Vizualizační nástroj (Google Data Studio) pro vlastní prohlížení ukazatelů klientem.
 • Srozumitelné konzultace.
 • Nastavení dalších nástrojů přes Google Tag Manager.
 • Definování reportů pro nové GA4.

Parametry služby jsou upravitelné podle potřeby klienta.

Poptávka webové analytiky

Ivo Pačinek, online marketing

Ivo Pačinek, konzultant online marketingu - 13 let zkušeností

 • Od správy jednotlivých kanálů (PPC, srovnáče, SEO, e-mailing, atd.) s analytikou až po řízení celého online marketingu.
 • Zkušenosti od středních e-shopů až po velké špičky ve svém oboru.
 • 5 let jsem řidil online marketing e-shopu společnosti BAŤA Central Europe.
 • Ztrojnásobil návratnost investic do online marketingu ve společnosti BAŤA .
 • Realizuju digitální kampaně se zásahem milionů uživatelů.
 • Napsal jsem e-book Základy online marketingu a píšu články na DigiNews.cz.

Můžeme se setkat online přes videohovor nebo ve městěch Zlín, Brno či Olomouc.

Zůstaňme ve spojení na sociální síti LinkedIn