Atribuce a atribuční modely

Přesnější vyhodnocení online kanálů a kampaní pro lepší řízení online marketingu.

Zůstaňme ve spojení na sociální síti LinkedIn